duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3570 ha
Intravilan: 321,64 ha
Extravilan: 3248,36 ha
Populatie: 2091
Gospodarii: 698
Nr. locuinte: 694
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Saligny, Făclia, Ştefan cel Mare
Asezarea geografica:
Comuna Saligny este situată în zona de Vest a judeţului Constanţa
Este situată în Dobrogea
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Activitati economice principale:
Comerţ
Facilitati oferite investitorilor:
Punere la dispoziţie terenuri, curţi
Construcţii în zona industrială
Proiecte de investitii:
Construire sisteme de canalizare şi staţie de tratare a apelor uzate comuna Saligny
Modernizarea reţelei de străzi din comuna Saligny
Reabilitare reţea alimentare cu apă localitatea Făclia comuna Saligny